شرح کالا
نام فارسی1.2 دی کلرو بنزن
نام ماده 1.2-Dichlorobenzene-D4
مختصر1.2-Dichlorobenzene-D4
کد محصول مرک815029
فرمول:C6D4Cl2
CAS Number2199-69-1
مولار151.03 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) practically insoluble
نقطه جوش180 °C
درجه ذوب-17 °C
نقطه ی اشتعال66 °C DIN 51758
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های