شرح کالا
نام فارسی1 پی پیرازین
نام ماده 1-(3,4-Dichlorophenyl)-piperazine
مختصر1-(3,4-Dichlorophenyl)-piperazine
کد محصول مرک841886
فرمول:C10H12Cl2N2
CAS Number57260-67-0
مولار231.13 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش179 °C (20 hPa)
درجه ذوب59 – 63 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 گرمی*