شرح کالا
نام فارسی2و3 دی برومو پروپن
نام ماده 2,3-Dibromopropene
مختصر2,3-Dibromopropene
کد محصول مرک841627
فرمول:C3H4Br2
CAS Number513-31-5
مولار199.87 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) slightly soluble
نقطه جوش140 – 142 °C (1013 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال81 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های