شرح کالا
نام فارسی2و3 دی کلرو بنزالدهید
نام ماده 2,3-Dichlorobenzaldehyde
مختصر2,3-Dichlorobenzaldehyde
کد محصول مرک840101
فرمول:C7H4Cl2O
CAS Number6334-18-5
مولار175.01 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش144 °C (40 hPa)
درجه ذوب59 – 62 °C
نقطه ی اشتعال135 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 5 گرمی*25 گرمی*