شرح کالا
نام فارسیدی کلرو فلورسین
نام ماده 2,7-Dichlorofluorescein
مختصر2,7-Dichlorofluorescein
کد محصول مرک109676
فرمول:C20H10Cl2O5
CAS Number76-54-0
مولار401.2 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 5 گرمی*