شرح کالا
نام فارسی2 استیل سیکلوهگزانون
نام ماده 2-Acetylcyclohexanone
مختصر2-Acetylcyclohexanone
کد محصول مرک814829
فرمول:C8H12O2
CAS Number874-23-7
مولار140.18 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش111 – 112 °C (24 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال79 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 5 سی سی