شرح کالا
نام فارسی2 استیل تیازول
نام ماده 2-Acetylthiazole
مختصر2-Acetylthiazole
کد محصول مرک841760
فرمول:C5H5NOS
CAS Number24295-03-2
مولار127.16 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال78 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 1 سی سی