شرح کالا
نام فارسی2 آدامان تانول
نام ماده 2-Adamantanol
مختصر2-Adamantanol
کد محصول مرک814550
فرمول:C10H16O
CAS Number700-57-2
مولار152.24 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش
درجه ذوب299 – 303 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 5 کرمی