شرح کالا
نام فارسی2 آلیل 4و4و5و5 تترا متیل 1و3و2 دی اگزا برولان
نام ماده 2-Allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
مختصر2-Allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
کد محصول مرک814395
فرمول:C9H17BO2
CAS Number72824-04-5
مولار168.04 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش50 – 53 °C (7 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال60 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 1 میلی
5 میلی