شرح کالا
نام فارسی2 آلیل فنول
نام ماده 2-Allylphenol
مختصر2-Allylphenol
کد محصول مرک818585
فرمول:C9H10O
CAS Number1745-81-9
مولار134.18 g/mol
قابلیت محلول شدن7 g/l (20 °C)
نقطه جوش215 – 223 °C (1013 hPa)
درجه ذوب-2 °C
نقطه ی اشتعال99 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 50 سی سی
250 سی سی