شرح کالا
نام فارسی2 تیا زولین
نام ماده 2-(Allylthio)-2-thiazoline
مختصر2-(Allylthio)-2-thiazoline
کد محصول مرک818083
فرمول:C6H9NS2
CAS Number3571-74-2
مولار159.28 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش92 – 94 °C (2 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 سی سی