شرح کالا
نام فارسی2 آمینو 5 کلرو بنزو فنون
نام ماده 2-Amino-5-chlorobenzophenone
مختصر2-Amino-5-chlorobenzophenone
کد محصول مرک801312
فرمول:C13H10ClNO
CAS Number719-59-5
مولار231.68 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش207 °C (1013 hPa)
درجه ذوب97 – 99 °C
نقطه ی اشتعال211 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 50 گرمی
250 گرمی