شرح کالا
نام فارسی2 آمینو بنزونیتریل
نام ماده 2-Aminobenzonitrile
مختصر2-Aminobenzonitrile
کد محصول مرک801419
فرمول:C7H6N2
CAS Number1885-29-6
مولار118.13 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) practically insoluble
نقطه جوش148 – 150 °C (27 hPa)
درجه ذوب46 – 49 °C
نقطه ی اشتعال145 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 5 گرمی
25 گرمی
100 گرمی