شرح کالا
نام فارسی2 آمینو بنزوفنون
نام ماده 2-Aminobenzophenone
مختصر2-Aminobenzophenone
کد محصول مرک841771
فرمول:C13H11NO
CAS Number2835-77-0
مولار197.23 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش280 °C (1013 hPa)
درجه ذوب105 – 108 °C
نقطه ی اشتعال240 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 گرمی
100 گرمی