شرح کالا
نام فارسی2 آمینو بنزوتیازول
نام ماده 2-Aminobenzothiazole
مختصر2-Aminobenzothiazole
کد محصول مرک801268
فرمول:C7H6N2S
CAS Number136-95-8
مولار150.2 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش
درجه ذوب127 – 130 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 50 گرمی
250 گرمی