شرح کالا
نام فارسی2 آمینو بنزیل الکل
نام ماده 2-Aminobenzyl alcohol
مختصر2-Aminobenzyl alcohol
کد محصول مرک818365
فرمول:C7H9NO
CAS Number5344-90-1
مولار123.15 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) soluble
نقطه جوش159 – 161 °C (13 hPa)
درجه ذوب81 – 84 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 گرمی