شرح کالا
نام فارسی2 دکانول
نام ماده 2-Decanol
مختصر2-Decanol
کد محصول مرک841648
فرمول:C10H22O
CAS Number1120-06-5
مولار158.28 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش109 – 110 °C (13.3 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال85 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 سی سی*