شرح کالا
نام فارسی3و4 دی کلرو بنزیل الکل
نام ماده 3,4-Dichlorobenzyl alcohol
مختصر3,4-Dichlorobenzyl alcohol
کد محصول مرک841133
فرمول:C7H6Cl2O
CAS Number1805-32-9
مولار177.03 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش148 – 151 °C
درجه ذوب38 – 39 °C
نقطه ی اشتعال>110 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 گرمی*