شرح کالا
نام فارسی3و4 دی کلرو بنزیل کلراید
نام ماده 3,4-Dichlorobenzyl chloride
مختصر3,4-Dichlorobenzyl chloride
کد محصول مرک841010
فرمول:C7H5Cl3
CAS Number102-47-6
مولار195.47 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش99 – 101 °C (2.67 hPa)
درجه ذوب37 – 38 °C
نقطه ی اشتعال110 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 50 سی سی*