شرح کالا
نام فارسی3و4 دی کلرو بنزیل آمین
نام ماده 3,4-Dichlorobenzylamine
مختصر3,4-Dichlorobenzylamine
کد محصول مرک814849
فرمول:C7H7Cl2N
CAS Number102-49-8
مولار176.05 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش80 – 82 °C (0.8 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال>110 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های