شرح کالا
نام فارسی3و4 دی فلرو بنزالدهید
نام ماده 3,4-Difluorobenzaldehyde
مختصر3,4-Difluorobenzaldehyde
کد محصول مرک814965
فرمول:C7H4F2O
CAS Number34036-07-2
مولار142.1 g/mol
قابلیت محلول شدن3.962 g/l (20 °C)
نقطه جوش80 – 82 °C (22.7 hPa)
درجه ذوب-2 °C
نقطه ی اشتعال69 °C DIN 51758
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 سی سی*50 سی سی*