شرح کالا
نام فارسی3و5 دی ترت بوتیل کاتکول
نام ماده 3,5-Di-tert-butylcatechol
مختصر3,5-Di-tert-butylcatechol
کد محصول مرک841005
فرمول:C14H22O2
CAS Number1020-31-1
مولار222.32 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش141 – 145 °C (7 hPa)
درجه ذوب96 – 97 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 5 گرمی*