شرح کالا
نام فارسی2 هیدروکسی پروپان سولفانات سدیم سالت
نام ماده 3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
مختصر3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
کد محصول مرک814906
فرمول:C6H11NaO5S
CAS Number52556-42-0
مولار218.2 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) soluble
نقطه جوش100 °C
درجه ذوب9 °C
نقطه ی اشتعال>100 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 50 سی سی
250 سی سی