شرح کالا
نام فارسی4 آمینو 2 کلروبنزوئیک اسید
نام ماده 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
مختصر4-Amino-2-chlorobenzoic acid
کد محصول مرک841104
فرمول:C7H6ClNO2
CAS Number2457-76-3
مولار171.58 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش
درجه ذوب220 °C (decomposition)
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 1 گرمی