شرح کالا
نام فارسیبیس اکریل آمید
نام ماده Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (29.1:0.9)
مختصرAcrylamide-bis ready-to-use solution 40% (29.1:0.9)
کد محصول مرک100641
فرمول:
CAS Number
مولار
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 1لیتری