شرح کالا
نام فارسیادینوزین
نام ماده Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N6-Benzoyl-, Sodium Salt
مختصرAdenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N6-Benzoyl-, Sodium Salt
کد محصول مرک116802
فرمول:
CAS Number30275-80-0
مولار455.3
قابلیت محلول شدنH2O
نقطه جوش
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های