شرح کالا
نام فارسیترت بوتیل بنزن
نام ماده tert-Butylbenzene
مختصرtert-Butylbenzene
کد محصول مرک820240
فرمول:C10H14
CAS Number98-06-6
مولار134.22 g/mol
قابلیت محلول شدن29.5 mg/l (25 °C)
نقطه جوش64 °C (27 hPa)
درجه ذوب-58 °C
نقطه ی اشتعال44 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های