شرح کالا
نام فارسی2 استوکسی ایزو بوتیریل بروماید
نام ماده 2-Acetoxyisobutyryl bromide
مختصر2-Acetoxyisobutyryl bromide
کد محصول مرک841286
فرمول:C6H9BrO3
CAS Number40635-67-4
مولار209.03 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) (decomposition)
نقطه جوش100 – 110 °C (33 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 25 سی سی