شرح کالا
نام فارسیاستیل استونات رودیوم
نام ماده Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
مختصرAcetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
کد محصول مرک824420
فرمول:C13H19O2Rh
CAS Number12245-39-5
مولار310.2 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش
درجه ذوب138 – 140 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 100 میلی گرم
500 میلی گرم