شرح کالا
نام فارسی2 استیل سیکلو پنتانون
نام ماده 2-Acetylcyclopentanone
مختصر2-Acetylcyclopentanone
کد محصول مرک818395
فرمول:C7H10O2
CAS Number1670-46-8
مولار126.15 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش72 – 75 °C (10 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال72 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 سی سی