شرح کالا
نام فارسیان استیک ال سیستئین
نام ماده N-Acetyl-L-cysteine
مختصرN-Acetyl-L-cysteine
کد محصول مرک112422
فرمول:C5H9NO3S
CAS Number616-91-1
مولار163.19 g/mol
قابلیت محلول شدن200 g/l (20 °C)
نقطه جوش
درجه ذوب108 – 110 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 25 گرمی
100 گرمی
1 کیلیویی
10 کیلویی