شرح کالا
نام فارسیاسنافتن
نام ماده Acenaphthene
مختصرAcenaphthene
کد محصول مرک814312
فرمول:C12H10
CAS Number83-32-9
مولار154.21 g/mol
قابلیت محلول شدن0.007 g/l (25 °C)
نقطه جوش278 °C (1013 hPa)
درجه ذوب95 °C
نقطه ی اشتعال135 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 100gr