شرح کالا
نام فارسیاستانیلید
نام ماده Acetanilide
مختصرAcetanilide
کد محصول مرک100011
فرمول:C8H9NO
CAS Number103-84-4
مولار135.16 g/mol
قابلیت محلول شدن5 g/l (20 °C)
نقطه جوش304 °C (1013 hPa)
درجه ذوب115 °C
نقطه ی اشتعال173 °C DIN 51758
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 5gr