شرح کالا
نام فارسیاستیک اسید
نام ماده Acetic acid
مختصرAcetic acid
کد محصول مرک109944
فرمول:c(CH₃COOH)
CAS Number
مولار 0.1 mol/l (0.1 N)
قابلیت محلول شدن(20 °C) soluble
نقطه جوش
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های Aampol