شرح کالا
نام فارسیاستیک اسید
نام ماده Acetic acid
مختصرAcetic acid
کد محصول مرک109951
فرمول:c(CH₃COOH)
CAS Number
مولار
قابلیت محلول شدن(20 °C) soluble
نقطه جوش102 °C
درجه ذوب-25 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
در پکیج های Ampol 500cc