شرح کالا
نام فارسیاستو نیتریل
نام ماده Acetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid
مختصرAcetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid
کد محصول مرک480672
فرمول:CH₃CN
CAS Number
مولار
قابلیت محلول شدن(20 °C) soluble
نقطه جوش81.6 °C (1013 hPa) Information refers to the main component
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال2 °C Information refers to the main component
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 2.5 لیتری