شرح کالا
نام فارسیآلدهید دی هیدروژناز
نام ماده Aldehyde dehydrogenase
مختصرAldehyde dehydrogenase
کد محصول مرک115640
فرمول:
CAS Number9028-88-0
مولار200 kg/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های