شرح کالا
نام فارسی
نام ماده Desiccant sachet 3 g
مختصرDesiccant sachet 3 g
کد محصول مرک103803
فرمول:
CAS Number
مولار
قابلیت محلول شدن1 g/l
نقطه جوش
درجه ذوب>1000 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های