شرح کالا
نام فارسیدی ترت بوتیل مالونات
نام ماده Di-tert-butyl malonate
مختصرDi-tert-butyl malonate
کد محصول مرک841258
فرمول:C11H20O4
CAS Number541-16-2
مولار216.27 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش65 – 67 °C (1.33 hPa)
درجه ذوب-7 °C
نقطه ی اشتعال88 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 10 سی سی*