شرح کالا
نام فارسیدی آلیل سولفید
نام ماده Diallyl sulfide
مختصرDiallyl sulfide
کد محصول مرک820050
فرمول:C6H10S
CAS Number592-88-1
مولار114.2 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش138 – 140 °C (1013 hPa)
درجه ذوب-83 °C
نقطه ی اشتعال23 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 50 سی سی*