شرح کالا
نام فارسیدی اتیل 2و2 ای اتوکسی اتان فسفونات
نام ماده Diethyl 2,2-diethoxy-ethanephosphonate
مختصرDiethyl 2,2-diethoxy-ethanephosphonate
کد محصول مرک841509
فرمول:C10H23O5P
CAS Number7598-61-0
مولار254.26 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش101 – 103 °C (10.7 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال>110 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های