شرح کالا
نام فارسیدی اتیل استامید مالونات
نام ماده Diethyl acetamidomalonate
مختصرDiethyl acetamidomalonate
کد محصول مرک800074
فرمول:C9H15NO5
CAS Number1068-90-2
مولار217.22 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش185 °C (27 hPa)
درجه ذوب95 – 96 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 50 گرمی*