دی اتیل اتر

مسئله تحقیق مصرف بالای بخار در ریبویلر برج جداسازی دی اتیل اتر از آب و اتانول می باشد، براساس طراحی دبی بخار در ریبویلر برابر با 36 تن در روز است که هزینه تولید آن سالانه 323626 دلار می باشد. ابتدا به منظورحصول داده های حرارتی هر جریان، فرآیند دی اتیل اتر در محیط نرم افزار HYSYS شبیه سازی شد. با آنالیز انرژی جریان ها مشخص گردید که آنتالپی جریان داغ خروجی از راکتور R-1201 برابر با kj/h 00233666 می باشد و این در حالی است که میزان انرژی منتقل شده در اثر تبادل گرما میان جریان های گرم )بخار( و سرد )مایع ورودی به ریبویلر( در ریبویلر برج تفکیک برابر با kj/h 3602666 است. در نتیجه می توان گفت که که جریان داغ خروجی از راکتور R-1201 دارای انرژی کافی جهت استفاده در ریبویلر برج جداسازی تفکیک دی اتیل اتر می باشد و می تواند جایگزین بخار گردد که از این طریق روزانه 36 تن بخار بازیابی خواهد شد

شرح کالا
نام فارسیدی اتیل اتر
نام ماده Diethyl ether
مختصرDiethyl ether
کد محصول مرک100923
فرمول:C4H10O
CAS Number60-29-7
مولار74.12 g/mol
قابلیت محلول شدن69 g/l (20 °C)
نقطه جوش34.6 °C (1013 hPa)
درجه ذوب-116.3 °C
نقطه ی اشتعال-40 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی

ساختار مولکولی
در پکیج های 1 لیتری*25 لیتری*