شرح کالا
نام فارسیدی اتیل متوکسی کربونیل متان فسفونات
نام ماده Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
مختصرDiethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
کد محصول مرک841004
فرمول:C7H15O5P
CAS Number1067-74-9
مولار210.16 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش126 – 128 °C (10.7 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال>110 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های