شرح کالا
نام فارسیان استیل 4 پی پیردون
نام ماده N-Acetyl-4-piperidone
مختصرN-Acetyl-4-piperidone
کد محصول مرک8161463
فرمول:8C7H11NO216143
CAS Number32161-06-1
مولار141.17 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش218 °C (1013 hPa)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال110 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 25 سی سی
100 سی سی