شرح کالا
نام فارسیان دکان
نام ماده n-Decane-D22
مختصرn-Decane-D22
کد محصول مرک815027
فرمول:C10D22
CAS Number16416-29-8
مولار164.42 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش174 °C
درجه ذوب-30 °C
نقطه ی اشتعال46 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های