شرح کالا
نام فارسی4 آستامیدو تترا متیل
نام ماده 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-N-piperidinyloxy
مختصر4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-N-piperidinyloxy
کد محصول مرک814721
فرمول:C11H21N2O2
CAS Number14691-89-5
مولار213.3 g/mol
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش
درجه ذوب141 – 144 °C
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 1gr & 10gr