شرح کالا
نام فارسیدی ترت بوتیل دی سولفیذ
نام ماده Di-tert-butyl disulfide
مختصرDi-tert-butyl disulfide
کد محصول مرک820243
فرمول:C8H18S2
CAS Number110-06-5
مولار178.35 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) insoluble
نقطه جوش198.2 °C
درجه ذوب-5 °C
نقطه ی اشتعال67 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های 50 سی سی*250 سی سی*