شرح کالا
نام فارسیدی آلیل آمین
نام ماده Diallylamine
مختصرDiallylamine
کد محصول مرک803521
فرمول:C6H11N
CAS Number124-02-7
مولار97.15 g/mol
قابلیت محلول شدن86 g/l (20 °C)
نقطه جوش111 °C (1013 hPa)
درجه ذوب-88 °C
نقطه ی اشتعال11 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی

ساختار مولکولی
در پکیج های 50 سی سی*250 سی سی*1 لیتری*
شرح کالا
نام فارسی
نام ماده
مختصر
کد محصول مرک
فرمول:
CAS Number
مولار
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های